Geen winstoogmerk
Meer dan 1,7 miljoen trouwe leden
Tot 10% pakketkorting

Werknemer ziek, wat nu?

Zorg dat u voorbereid bent. Met een verzuimverzekering verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke werknemer. Daarnaast kunt u met uitgebreide arbodienstverlening de verplichtingen rond verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen geven.

Iedere werknemer kan ziek worden. Vaak is dat geen probleem. Maar als de ziekte langer duurt, kan dat flinke gevolgen hebben voor uw organisatie. Een goed verzuimbeleid is daarom onmisbaar. Vraag vandaag nog een gratis oriëntatiegesprek aan en ontdek hoe wij u kunnen ontzorgen.

Verzuimverzekering op maat, afgestemd op uw onderneming en CAO
Vergelijking van meerdere aanbieders voor de beste match
Ondersteuning bij uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter

Uw werknemer meldt zich ziek, wat nu?

Wanneer uw werknemer zich ziekmeldt, moet u als werkgever een aantal stappen nemen:

Geef de ziekmelding door aan de arbodienst of bedrijfsarts. Ook betermeldingen geeft u door.
U betaalt het salaris van uw zieke werknemer door. Dit moet maximaal 2 jaar.
U mag uw zieke werknemer niet ontslaan.
U moet uw zieke werknemer helpen met re-integratie. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Voorkomen en beperken van ziekte bij uw werknemers

Iedere werknemer kan ziek worden. Daarom is een goed verzuimbeleid verplicht, en belangrijk. Hierin staat namelijk hoe uw bedrijf omgaat met ziekte van uw werknemers. En wat u doet u om ziekte te voorkomen.

Begeleiding van de zieke werknemer
U heeft natuurlijk het liefst dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk is. Hiervoor moet u een aantal verplichte stappen nemen. Die staan in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Maar verzuimbegeleiding is niet eenvoudig en u bent er flink wat tijd aan kwijt. Onze adviseurs vertellen u graag hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen en wat er allemaal bij komt kijken.

Voorkomen dat werknemers ziek worden
Het beste is natuurlijk om ziekte te voorkomen. Dit doet u bijvoorbeeld met een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een RI&E laat zien waar de arbeidsrisico’s in uw bedrijf zitten. Zo kunt u op tijd bijsturen en voorkomen dat uw werknemers ziek worden.

Ontdek hoe u ziekte bij uw personeel kunt voorkomen

Ontdek hoe de adviseurs van Univé de risico's voor uw onderneming in kaart brengen en u helpen bij het voorkomen en beperken van ziekte.

Neem nu de eerste stap naar een gezonder personeelsbestand: plan direct een gratis oriëntatiegesprek in.