Geen winstoogmerk
Meer dan 1,7 miljoen trouwe leden
Tot 10% pakketkorting

Een verzuimverzekering; verplicht of niet?

Veel ondernemers weten niet of een verzuimverzekering verplicht is. Hoewel dat niet zo is, kunnen de kosten bij langdurig ziekteverzuim zonder verzekering snel oplopen. Ontdek welke risico's jij mogelijk loopt.

U bent verplicht om het loon van een zieke medewerker maximaal 2 jaar door te betalen en een verzuimprotocol op te stellen voor de aanpak van ziekteverzuim in uw bedrijf. Wilt u weten welke verplichtingen u nog meer heeft en hoe u hieraan kunt voldoen? Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.

Verzuimverzekering op maat, afgestemd op uw onderneming en CAO
Vergelijking van meerdere aanbieders voor de beste match
Ondersteuning bij uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter

Deze verplichtingen heeft u als werkgever

U bent verplicht het loon door te betalen van uw zieke werknemer. En u bent verplicht zich te houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Loondoorbetalingsverplichting
Als uw werknemer ziek wordt, bent u verplicht maximaal 2 jaar het loon door te betalen. U betaalt minstens 70% van het loon. Is het loon lager dan het minimumloon? Dan moet u dat in het eerste jaar verplicht aanvullen tot het minimumloon. In het tweede jaar hoeft dat niet.

Wet verbetering poortwachter
Is uw werknemer langere tijd ziek? Dan moet u volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) verplicht aan de slag met verzuimbegeleiding en re-integratie. U moet bijvoorbeeld verplicht samen met uw zieke werknemer een re-integratieplan opstellen. Dat is belangrijk. Want is uw werknemer na 2 jaar ziekte nog steeds niet aan het werk? Dan is het mogelijk dat UWV u verplicht om het loon van uw zieke werknemer nóg een jaar door te betalen.

Ook verplicht: een verzuimprotocol en arbodienstverlening

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u er ook alles aan doen om te voorkomen dat uw werknemers ziek worden. Daarom moet u verplicht een verzuimbeleid en een verzuimprotocol opstellen. Hierin staat wat uw bedrijf doet aan ziektepreventie en hoe u omgaat met ziekteverzuim. Ook verzuimbegeleiding is verplicht. U sluit zich bijvoorbeeld aan bij een gecertificeerde arbodienst of huurt een bedrijfsarts in. Dit is voor u natuurlijk geen dagelijkse kost. Een verzuimverzekering kan u dit gelukkig allemaal uit handen nemen.

Onze adviseurs laten u graag zien wat een verzuimverzekering met arbodienstverlening voor u kan betekenen.

Breng je risico’s in kaart

De adviseurs van Univé brengen de risico’s voor uw onderneming graag in kaart. Maak direct een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.